Metodai ir technikos

„TALENTŲ TURNYRAI“ - tai suaugusių mokymuisi skirta struktūruota praktinių įgūdžių treniravimo ir įtvirtinimo sistema, kuri skatina geresnį asmeninių stiprybių atpažinimą ir sąmoningą naudojimą konkrečioje darbinėje veikloje. Į mokymosi procesą įtraukiami visi mokymuose dalyvaujantys darbuotojai. Dalyviai mokosi imituodami darbines situacijas, reflektuodami bei mokydami vieni kitus.

 „LEGO® SERIOUS PLAY™“ pasaulinė sertifikuota metodika, kurios dėka priimami greitesni ir geresni sprendimai. Tai ypatingai įtraukianti ir paskatinanti visus dalyvius aktyviai dalyvauti metodika, kai, sprendžiant svarbius klausimus, būtina išklausyti vieniems kitus, dalinantis įžvalgomis, kalbėti apie vertybes, santykius, priimti bendrai sprendimus ir būti darnia komanda. (https://www.youtube.com/watch?v=qBTgH2M8zlE)

LEGO Serious Play metodika leidžia taupyti laiką ir dažniausiai naudojama aptariant svarbius klausimus strateginių pasitarimų metu, suvienodinant skirtingų padalinių/skyrių vadovų požiūrius, stiprinant ar išsigryninant vertybes, aptariant problemines temas, stiprinat komandas ir kitose srityse.

INDIVIDUALIOS IR GRUPINĖS UŽDUOTYS, KOUČINGO TECHNIKŲ TAIKYMAS skatinant ieškoti atsakymų ir priimti sprendimus.  Tai įvairios struktūruotos grupinių diskusijų vedimo, moderavimo ir fasilitavimo technikos padedančios rasti atsakymus į klausimus, išsikelti tikslus ir rasti sprendimus. Dar Sokratas skatino savo mokinius viskuo abejoti, klausti ir ieškoti atsakymo, todėl dauguma praktinių užduočių yra skirtos mokytis ieškant atsakymų, įtvirtinti įgūdžius, priimti sprendimus. Atliekant užduotis, dalyviai įgyja patirtis, kurios skatina augti ir tobulėti bei įgalina naujus įgūdžius taikyti kasdieninėje veikloje.

PSICHOLOGINĖS METAFORINĖS ASOCIATYVINĖS KORTOS (MAK) ir koučingo žaidimas „POINTS OF YOU“. Tai technikos, kurios padeda apjungti loginį ir kūrybinį mąstymą, kai reikia atrasti sprendimus komandose ir asmeniškai. Tai ypatingai efektyvūs būdai kalbėti apie svarbius dalykus, aptariant korteles, gilinantis į vaizdo ir žodžio derinius ir ieškant atsakymų į pateiktus klausimus. Šios technikos labai padeda, kai reikia atrasti esamą situaciją, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus ir pri(si)imti sprendimus, padeda, kai nėra vienintelio teisingo atsakymo, kyla daug abejonių, klausimų, atsiranda vienas kitam prieštaraujantys argumentai. 

Dirbant su MAK ir „POINT OF YOU“ , laikomasi požiūrio, kad visi atsakymai glūdi mumyse, tačiau ne visada paprasta tuos atsakymus atrasti, o dar sunkiau būna, kai reikia apjungti komandos narių nuomones. Šios technikos leidžia įgyvendinti pokyčius, augti ir tobulėti pažvelgiant į iškeltus klausimus, tikslus ar problemas kitu kampu.

Detalesnė informacija: parašykite ar paskambinkite man ir aš mielai atsakysiu į rūpimus klausimus: vega@vegadi.lt; vega.dikciene@gmail.com tel. nr. +370 699 88407.