Mokymai - įgūdžių formavimas

Mokymų išskirtinumas ir praktinė nauda - tai gilių parktinių psichologinių žinių derinimas su dėstomos temos vadybiniais bei kitais klausimai. Teoriją pateikių iliustruodama pavyzdžiais, konkrečių situacijų analize, aptariant praktines užduotis, dalyvių patirtis. Kaip sako dauguma mano mokymų dalyvių, "mokymuose nėra sauso teorinio dėstymo“, "todėl teorija greičiau įsisavinama ir geriau įsimenama". Mano stiprybė - tai gebėjimas integruoti asmeninę patirtį dėstomos temos srityje ir žinias su dalyvių patirtimi ir žiniomis. Mokymuose su grupe esu komanda, o tai sukuria saugią ir darbingą mokymosi aplinką. Dalyviai mokosi "čia ir dabar", o įgytus gebėjimus jau kitą dieną gali taikyti darbe ar asmeniame gyvenime.

PRAKTINIAI MOKYMAI IR TĘSTINĖS MOKYMŲ PROGRAMOS (mokymai gyvai ir nuotoliniu būdu)

Mokymai skirti konkrečių gebėjimų ir įgūdžių suformavimui.

Mokymai vyksta dinamiškai ir smagiai bendradarbiaujant, diskutuojant ir atliekant praktines užduotis.

Mokymų turinys ir užduotys sudaromos atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką bei konkrečius poreikius.

Mokymų metu praktinė dalis sudaro 70 - 90 procentų viso mokymų laiko.

VADOVAVIMO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

 • VADOVAVIMO MEISTRIŠKUMAS  - tai kelionė nuo savęs pažinimo, situacinės lyderystės ir darbuotojų pažinimo iki tikslų formulavimo, delegavimo ir grįžtamojo ryšio. (Aptariamos temos: delegavimo algoritmas, GROW ir kiti modeliai pokalbio vedimui, R.Dillts piramidė,  SMART tikslai praktiškai bei grįžtamojo ryšio teikimas be kritikos).
 • Vadovo kompetencijų ugdymas dirbant su mažai motyvuotais darbuotojais.
 • Sudėtingų bendravimo situacijų ir konfliktų valdymo praktika - vadovavimas pokyčių metu.
 • Susirinkimų vedimas ir fasilitavimas grupinėms diskusijoms.
 • Komandos stiprinimas ir vertybių formavimas.

Mano patirtis vadovavimo srityje

Būti vadove, dirbti su žmonėmis man patinka. Mokydamasi mokykloje buvau grupės seniūnė. Pradėjusi dirbti, organizavau įvairius komandos stiprinimo renginius, deleguodavau užduotis vykdydama projektus, sprendžiau konfliktus komandose, vedžiau grupines diskusijas. Vėliau rašiau ES finišuojamus projektus, kurių įgyvendinime dalyvavo grupė specialistų ir man teko jiems vadovauti. Nuo 2003 metų, pradėjusi dirbti verslo konsultacinėje kompanijoje, įkūriau mokymų centrą (padalinį), kuriam vadovavau, vedžiau vadovavimo praktinius mokymus, kėliau kvalifikaciją koučingo, neurolingvistinio programavimo (NLP) bei personalo vadybos srityse.

Praktinius mokymus vadovavimo temomis vedu apie 20 metų. VADOVAVIMO MEISTRIŠKUMO programa – tai kursas, kuris apima daug temų, kurios gali būti padalintos dalimis ir ugdomi tik tie įgūdžiai, kurie yra svarbiausi vadovams šiuo metu. 

PARDAVIMŲ IR KLIENTŲ KONSULTAVIMO PRAKTINIAI MOKYMAI

 • Pardavimų praktika "RAKTAS PARDUOTI" - įgūdžių treniruotės. Tai tęstinių mokymų programa. Mokymų programa RAKTAS PARDUOTI apima daug svarbių pardavėjams temų (video konsultavimas, pardavimai telefonu, pardavimas konsultuojant, pardavimai klientų aptarnavime, pardavimai tiesioginio kontakto metu, projektiniai („dideli“) pardavimai užduodant SPIN klausimus, papildomų pardavimų praktika ir kt.
 • Pardavimai tiesioginio kontakto metu.
 • Dideli pardavimai naudojat klausimus (SPIN klausimai motyvuojant pirkti).
 • Pardavimai telefonu.
 • Konsultavimas ir pardavimai video konsultacijų metu - įgūdžių treniruotės (mokymai nuotoliu).
 • Klientų aptarnavimas, konsultavimas ir papildomi pardavimai.
 • Derybų praktika. Derybos perkant - derybos parduodant.

Mano patirtis pardavimų srityje

Virš 20 metų pati vykdau pardavimus, bendrauju su klientais, konsultuoju individualiai vadybininkus ir vedu praktinius mokymus pardavimų srityje. Studijų metais ir baigus Vilniaus universitetą turėjau du sėkmingus, su prekyba susijusius smulkius verslus, vadovavau mokymų centrui ir vedžiau praktinius mokymus vienoje iš didžiausių konsultacinių kompanijų. Nuo 2013 m. iki dabar esu UAB „Talentų namai“ bendrasavininkė ir mokymų plėtros vadovė, praktinių įgūdžių trenerė, lektorė. Visose šiose srityse pardavimai buvo mano kasdieninė veikla. Apie 10 metų dirbau marketingo srityje ir vykdžiau grupines apklausas - kokybinius tyrimus (fokus grupes), vertinant konkrečių produktų ir paslaugų vartojimo bei vartotojų elgsenos ypatumus. Ši patirtis man padeda geriau suprasti mokymų dalyvių darbo ypatumus bei mokyti parduoti dalyvių parduodamus produktus ar paslaugas. 

ASMENINIS EFEKTYVUMAS IR PRAKTINĖ PSICHOLOGIJA

 • Asmeninis efektyvumas "Tu gali".
 • Laiko planavimas arba kaip be streso suvaldyti "gaisrus" ir laiku baigti darbus.
 • Manipuliacijų valdymas. Kaip išlaikyti ribas?
 • Sudėtingų bendravimo situacijų ir konfliktų valdymo praktika.
 • Emocijų ir streso valdymo būdai kiekvienai dienai.
 • Sąmoningo dėmesingumo (Mindfulness) ir darnos su savimi bei kitais praktika.
 • Viešo kalbėjimo ir prezentavimo praktika.

Mano patirtis psichologinio konsultavimo ir praktinės psichologijos srityse

Konsultuoju ir vedu mokymus psichologijos temomis virš 25 metų. Studijuodama psichologiją, kūriau įvairias elgesio korekcijos programas ir mokiau jaunus žmones geriau pažinti save, valdyti stresą ir konfliktus, stiprinti asmeninį efektyvumą ir būti labiau motyvuotais, atliekant įvairias užduotis. Nuo 2003 metų domiuosi psichologija versle, kuri ypatingai svarbi, kai mokomės valdyti stresą, bendrauti sudėtingų situacijų ar konfliktų metu, stiprinti asmeninį efektyvumą, laiko planavimą ar mokantis tinkamai save pristatyti viešoje erdvėje.

Mokykloje domėjausi žmonių santykiais, todėl ir pasirinkau psichologo profesiją. Iki šių dienų man teorija yra įdomi tiek, kiek ją galima pritaikyti praktiškai, todėl nuo pirmų studijų metų ir vėliau, jau baigusi mokslus ir dirbdama, domėjausi įgūdžių formavimu, elgesio pokyčiais, pasipriešinimo ir konfliktų valdymo ypatumais. Verslas ir praktinė psichologija, koučingas ir psichologinis konsultavimas, psichoterapija ir konsultavimas darbo vietoje – visą tai derinu tarpusavyje. Kurdama užduotis, pateikdama įvairius pavyzdžius ar atsakydama į dalyvių klausimus, perkeliu psichologijos žinias į praktinių mokymų temas.


Parašykite ar paskambinkite man ir aš mielai atsakysiu į rūpimus klausimus, pateiksiu mokymo programas bei kitą informaciją: vega@vegadi.lt;  vega.dikciene@gmail.com; tel. nr. +370 699 88407.