NAUJOKAS DARBE

ATMINTINĖ

Remiantis darbo su vadovais ir naujai priimtais darbuotojais pokalbių patirtimi, galime išskirti 10 svarbių dalykų, kurie būtini, norint išsaugoti naujoką ir jį ugdyti:

 1. Pagarba!!!
 2. Įsiklausymas į naujoko poreikius
 3. Grįžtamasis ryšys kiekvieną dieną
 4. Pozityvių dalykų pastebėjimas
 5. Dialogo skatinimas
 6. Palaikymas ir parama
 7. Kantrybė
 8. Nuoširdumas ir geranoriškumas
 9. Kompromisų ieškojimas
 10. Prasmės kūrimas

Ko neturi būti:

 1. Kritikos
 2. Pastovaus priminimo, kad jis naujokas
 3. Poreikių ar nuomonės ignoravimo
 4. Negatyvių kalbų apie darbą, vadovą ar darbovietę
 5. Palikimo dirbti vienam
 6. Pašaipos ar sarkazmo
 7. Bausmių ir pakelto balso tono
 8. Nurodymų ar reikalavimo paklusti be diskusijos
 9. Pokalbių atšaukimo ar atidėliojimo
 10. Priminimų, žodžiu ar veiksmu, apie bandomąjį laikotarpį