PSICHOLOGINIS SMURTAS IR MOBINGAS PRIEŠ VADOVĄ

Straipsnis: https://byt.lt/g9HeW 

Mes daug kalbame, rašome apie darbuotojo patiriamą smurtą ir mobingą. Tačiau viešoje erdvėje daug rečiau yra diskutuojama apie tai, kaip elgtis vadovui, kai jo darbuotojai manipuliuoja ir psichologiškai smurtauja, taiko mobingą prieš jį.

Manyčiau, ši tema yra labai aktuali, tačiau, tuo pačiu ir nepatogi, nes prisipažinti, jog darbuotojai smurtauja prieš vadovą - nepatogu, žeidžia vadovo savęs vertinimą ir baisu patirti pasmerkimą.

Keletas trumpų pavyzdžių, kuriuos pateikiu apibendrinusi vadovų mokymų ir konsultacijų metu išgirstus atvejus:

-       Viena situacija: Darbuotojas pastoviai vėluoja atiduoti ataskaitas, taip pat vėluoja į kiekvieną susirinkimą, kolegos turi jo laukti. Vadovas, kelintą kartą, kai darbuotojas pavėluoja į susirinkimą, primena, kad susirinkimas prasideda X valandą ir yra bendras susitarimas nevėluoti (sako dalykiškai, ramiai). Paprašo darbuotojo kitą kartą ateiti laiku, o jei yra rimta vėlavimo priežastis – apie tai informuoti, kad netektų laukti.

Darbuotojo atsakymas: „Jūs visą laiką prie manęs kabinėjatės. Tai yra psichologinis smurtas. Tai pradėkite be manęs. Aš savo darbą padarau. Kas jums negerai? Jūsų tie susirinkimai niekam nereikalingi“. Vadovas žino, kad tas pats darbuotojas už akių apkalba jį, taip pat, vadovui įėjus į ofiso virtuvėlę - demonstratyviai išeina. Dažnai, kai vadovas kreipiamasi į minėtą darbuotoją, demonstratyviai tyli. Gavęs pastabą – gąsdina jog skųsis dėl priekabiavimo.

Kaip jaučiais vadovas? Ar tai psichologinis smurtas?

-       Antra situacija: Į skyrių buvo priimtas naujas vadovas. Skyriuje dauguma specialistų dirba nuo 5 iki 20 metų. Vienas iš senai dirbančių darbuotojų dalyvavo konkurse tapti vadovu, tačiau konkursą laimėjo, kaip sako darbuotojai, žmogus „iš gatvės“. Skyriaus kolegos yra susidraugavę ir dalis jų palaiko savo draugą-kolegą. Jau pirmų susirinkimų metu, minėta grupė darbuotojų demonstratyviai tylėjo, kūno kalba, mimika demonstravo priešiškumą, naujam vadovui užduodavo provokuojančius klausimus apie jo darbo patirtį. Visą laiką vadovo pasisakymai buvo palydimi „gudrių“ šypsenų. Vadovo pasiūlymai dirbti naujais metodais – atmetami, argumentuojant, kad jis nesupranta ką sako, nežino darbų specifikos. Vadovas pastoviai jaučia iš grupes darbuotojų pasipriešinimą, įtampą ir net girdi atvirus pasakymą, kad jis ne ten pateko, kad jis greitai pats išeis iš darbo ir pan.

Kaip jaučiais vadovas? Ar tai mobingas?

Siūlau pagalvoti, ką Jūs darytumėte, jei būtumėte šių dviejų vadovų vietoje?

#vadovavima #mobingas #smurtas #konfliktai